تدوين سند هويت برند

تدوين سند هويت استراتژيک برند

تدوين سند معماري برند

تدوين سند شخصيت پردازي برند

تدوين بيانيه جايگاه سازي برند

نام گذاري برند

تحقيقات بازار

تدوين برنامه بازاريابي


راهکارها

برندینگ

بازاریابی

طراحی کمپین ارتباطات

درباره آفریدن

گروه مشاوره آفریدن مجموعه ای گرد آمده از تخصص های متفاوت با رویکردهای جامع و یکپارچه برای ارایه راهکارهای مدیریت کسب و کار است. نگرش کل گرا به یک مجموعه کسب و کاری و از سوی دیگر نگاهی جزء گرا ، واقع بین و متمرکز بر ارکان کسب و کار در مجموعه آفریدن باعث می گردد تا راهکارهای مناسب پیشنهاد گردد. پیچیدگی ، تغییرات سریع و آینده غیر قابل پیش بینی نیاز شرکت ها به مشاوران متخصص که رویکردی عمومی به کسب و کار داشته باشند را افزایش می دهد. این نیاز در شرکت های بزرگ بیش از شرکت های کوچک دیده می شود چرا که آهنگ تغییر و هماهنگ شدن با محیط در این شرکتها کندتر است. هر چه شرکت بزرگتر باشد ، بیشتر از منابع داخلی برای تصمیم گیری استفاده می کند در نتیجه بیشتر دچار نزدیک بینی می شود و خطاهای شناختی بیشتری را مرتکب خواهد شد. نگاه به آینده ، کل نگری در کنار نگاه متمرکز به اجزا کسب و کار و نگاه سیستمی در کنار دانش ، تخصص و تجربه تیم آفریدن ، بهترین راهکارها را برای مدیران کسب و کار به ارمغان می آورد.

تیم آفریدن

hami khani

حامی خانی

DBAتدوین هویت برند
46411212

فرزان بخت آور

DBAتدوین استراتژی - تدوین فرآیند
ah

امیر حسین افراسیابی پور

DBAاستراتژی های برند
ipp

سپیده کوهکن

PHDهویت کلامی برند
habsi

حسین حسبی

DBAمعماری برند - توسعه برند
fari

فریبرز علاقه بند

Masterمفاهیم هنری و هویت بصری
bagher

فرشید باقرنژاد

Masterبازاریابی بین الملل
585e4bcdcb11b227491c3396

مهرداد پالوزیان

DBAاستراتژی های بازاریابی و فروش
585e4bcdcb11b227491c3396

منیره قاسم پور

Masterتحقیقات بازار

مجموعه های همکار

تماس

خیابان جردن ، بین جهان کودک و میرداماد ، کوچه خلیلی زاده ، شماره 2

۸۸۸۸۳۷۲۰ 

درخواست مشاوره

آفریدن ارائه کننده راهکار های جامع مدیریت بازار

AFARIDAN © 2018/1397